P2P BUS SERVICE

GOOD NEWS: Mula sa 2 ruta noong June 2016, lumago na sa 13 ruta ang sineserbisyuhan ng kasalukuyang Point-To-Point (P2P) Bus Transport Services. 

point-to-point-bus-service-metro-manila-p2pbus.jpg

 

P2P bus service, Schedule and Fare Information

SM North EDSA to SM Megamall

(Froehlich Tours)

Monday - Friday

SM North to SM Megamall (6 AM - 10:50 PM)

Pick-up TimesInterval
6 AM - 9:50 AM 10 minutes
10 AM - 3:30 PM 30 minutes
4 PM - 5:45 PM 15 minutes
6 PM - 9 PM 20 minutes
9:30 PM - 10:50 PM 20 minutes

SM Megamall to SM North (7 AM - 11:30 PM)

Pick-up TimesInterval
7 AM - 8:50 AM 10 minutes
9 AM - 10:40 AM 20 minutes
11 AM - 1:30 PM 30 minutes
2 PM - 3:40 PM 20 minutes
4 PM - 8:15 PM 15 minutes
8:30 PM - 11:30 PM 20 minutes

Fare


Trinoma to Glorietta 5

(Froehlich Tours)

Monday - Friday

Trinoma to Glorietta 5 (5:20 AM - 9 PM)

Pick-up TimesInterval
5:20, 5:40 AM -
6 AM - 8:50 AM 10 minutes
9 AM - 9:45 AM 15 minutes
10 AM - 11:40 AM 20 minutes
12 NN - 2:30 PM 30 minutes
3 PM -
3:30 PM - 6:45 PM 15 minutes
7 PM - 9 PM 20 minutes

Glorietta 5 to Trinoma (7 AM - 10:20 PM)

Pick-up TimesInterval
7 AM - 8:50AM 10 minutes
9 AM - 1:45 PM 15 minutes
2 PM - 2:40 PM 20 minutes
3 PM - 4:30 PM 30 minutes
4:45 PM - 7:45 PM 15 minutes
8 PM - 10:20 PM 20 minutes

Fare


Glorietta 5 to SM Megamall to Trinoma to SM North

(Froehlich Tours)

Saturday & Sunday

Glorietta 5 to SM Megamall (9:45 AM - 10:30 PM)

Pick-up TimesInterval
9:45 AM, 10:15 AM -
11 AM - 1:15 PM 45 minutes
2:30 PM - 8:30 PM 45 minutes

SM Megamall to Trinoma (10:10 AM - 9 PM)

Pick-up TimesInterval
10:10 AM, 10:45 AM -
11:30 AM - 1:45 PM 45 minutes
3 PM - 9 PM 45 minutes

Trinoma to SM North (10:40 AM - 9:40 PM)

Pick-up TimesInterval
10:40 AM - 2:25 PM 45 minutes
3:40 PM - 9:40 PM 45 minutes

SM North to Glorietta 5 (10:50 AM - 9:50 PM)

Pick-up TimesInterval
10:50 AM - 2:35 PM 45 minutes
3:50 PM - 9:50 PM 45 minutes

Fare


Robinsons Galleria to Glorietta 3

(HM Transport Inc, Robinsons Malls)
No Weekends and Holidays

Monday - Friday

Robinsons Galleria to Glorietta 3 (6:30 AM - 7 PM)

Pick-up TimesInterval
6:30 AM - 10:30 AM 30 minutes
11 AM - 7 PM 1 hour

Glorietta 3 to Robinsons Galleria (10:30 AM - 8:15 PM)

Pick-up TimesInterval
10:30 AM -
11 AM - 3 PM 1 hour
4:30 PM - 7 PM 30 minutes
8:15 PM -

Fare


Robinsons Novaliches to Glorietta 3

(HM Transport Inc, Robinsons Malls)
No Weekends and Holidays

Monday - Friday

Robinsons Novaliches to Glorietta 3 (4:30 AM - 8:30 PM)

Pick-up TimesInterval
4:30 AM - 9 AM 30 minutes
10 AM - 8:30 PM 30 minutes

Glorietta 3 to Robinsons Novaliches (7:30 AM - 11 PM)

Pick-up TimesInterval
7:30, 8 AM -
9 AM - 11:30 PM 30 minutes
12:30 PM - 11PM 30 minutes

Fare


Nuvali to Makati

(TAS Trans P2P)

Monday - Sunday

Solenad to Makati

Pick-up TimesInterval
5 AM - 8 AM 20 minutes
8 AM - 9 AM 30 minutes
9 AM - 4 PM 1 hour
5 PM - 8 PM 20 minutes
8 PM - 9 PM 30 minutes

Makati Drop-off Points:

Makati Pick-up Points:

Fare


Alabang Town Center to Greenbelt 1

(RRCG Transport)
No Holidays

Monday - Friday

Alabang Town Center to Greenbelt 1 (5:30 AM - 9 PM)

Pick-up TimesInterval
5:30 AM -
6 AM - 8:45 AM 15 minutes
9AM - 9 PM 30 minutes

Greenbelt 1 to Alabang Town Center (6:30 AM - 10 PM)

Pick-up TimesInterval
6:30 AM - 4:30 PM 30 minutes
4:45 PM - 7:45 PM 15 minutes
8 PM - 10 PM 30 minutes

Saturday

Alabang Town Center to Greenbelt 1 (6 AM - 8:30 PM)

Pick-up TimesInterval
6 AM - 8:30 AM 30 minutes
9 AM - 4 PM 1 hour
5 PM - 8:30 PM 30 minutes

Greenbelt 1 to Alabang Town Center (7 AM - 9:30 PM)

Pick-up TimesInterval
7 AM - 8:30 AM 30 minutes
9 AM - 4 PM 1 hour
5 PM - 9:30 PM 30 minutes

Sunday

Alabang Town Center to Greenbelt 1 (9 AM - 8 PM)

Pick-up TimesInterval
9 AM - 8 PM 1 hour

Greenbelt 1 to Alabang Town Center (10 AM - 9 PM)

Pick-up TimesInterval
10 AM - 9 PM 1 hour

Fare


Ayala Malls South Park to Greenbelt 5

(RRCG Transport)
No Weekends and Holidays

Monday - Friday

Ayala Malls South Park to Greenbelt 5 (6 AM - 8 PM)

Pick-up TimesInterval
6 AM - 9:30 AM 30 minutes
10 AM - 4 PM 1 hour
5 PM - 8 PM 30 minutes

Greenbelt 5 to Ayala Malls South Park (7 AM - 9 PM)

Pick-up TimesInterval
7 AM - 9:30 AM 30 minutes
10 AM - 4 PM 1 hour
5 PM - 9 PM 30 minutes

Fare


Alabang Town Center to Market Market

(HM Transport)

Monday - Saturday

Alabang Town Center to Market Market (5:30 AM - 7:30 PM)

Pick-up TimesInterval
5:30 AM - 7:30 PM 30 minutes

Market Market to Alabang Town Center (6:30 AM - 9:30 PM)

Pick-up TimesInterval
6:30 AM - 9:30PM 30 minutes

Fare


Vista Mall Daang Hari, Bacoor to Starmall Alabang

(MetroExpress)

Monday - Friday

Vista Mall Daang Hari, Bacoor to Starmall Alabang (6 AM - 7:15 PM)

Pick-up TimesInterval
6, 6:15, 6:45 AM -
7, 7:30, 7:45 AM -
9 AM, 2 PM 1 hour
2:30, 3, 3:45 PM -
4 PM - 5 PM 30 minutes
6 PM -
6:15 PM - 7:15 PM 30 minutes

Starmall Alabang to Vista Mall Daang Hari (6:45 AM - 8:15 PM)

Pick-up TimesInterval
6:45, 7 AM -
8, 8:15, 8:30 AM -
9 AM - 3 PM 1 hour
3:30, 4, 4:45 PM -
5, 5:30, 6 PM -
7, 7:15, 7:30, 8:15 PM -

Fare


Central Mall Dasmariñas to Starmall Alabang

(MetroExpress)

Monday - Friday

Central Mall Dasmariñas to Starmall Alabang (5:15 AM - 6:30 PM)

Pick-up TimesInterval
5:15, 5:30 AM -
6, 6:15, 7:45 AM  
8, 8:30, 8:45 AM -
10:15, 10:45 AM -
11:30 AM - 2:30 PM 1 hour
3, 3:45 PM -
5 PM - 6:30 PM 30 minutes

Starmall Alabang to Central Mall Dasmariñas (6:45 AM - 8 PM)

Pick-up TimesInterval
6:45, 7, 7:30, 7:45 AM -
9:15, 9:30 AM -
10:30, 11, 11:45 AM -
12:30 PM - 3:30 PM 1 hour
4 PM - 5 PM 30 minutes
6:30 PM - 8 PM 30 minutes

Fare


There are no products listed under this category.